Edukim Financiar për të gjithë – Mashtrimi bankar online – Episodi 30

Publikuar më: 7/12/2021, ora 13:42

Edukim Financiar për të gjithë – Mashtrimi bankar online – Episodi 30

Publikuar më: 7/12/2021, ora 13:42

Në këtë emision do të flasim për mashtrimet bankare online, të cilat po rriten gjithmonë e më tepër në ditët e sotme. Për më tepër, do të zbulojmë disa mënyra se si ta mbroni veten nga këto mashtrime bankare që hasen në internet.

Edukim Financiar për të gjithë – Mashtrimi bankar online – Episodi 30

Publikuar më: 7/12/2021, ora 13:42

Në këtë emision do të flasim për mashtrimet bankare online, të cilat po rriten gjithmonë e më tepër në ditët e sotme. Për më tepër, do të zbulojmë disa mënyra se si ta mbroni veten nga këto mashtrime bankare që hasen në internet.