Edukim Financiar për të gjithë – Mbrojtja e të dhënave – Episodi 22

Përditësuar më: 1/11/2021, ora 17:00

Edukim Financiar për të gjithë – Mbrojtja e të dhënave – Episodi 22

Përditësuar më: 1/11/2021, ora 17:00

Në këtë emision do të parashtrojmë disa aspekte të mbrojtjes së të dhënave personale.