Edukim Financiar për të gjithë – Pagesat – Episodi 9

Publikuar më: 15/9/2021, ora 21:00

Edukim Financiar për të gjithë – Pagesat – Episodi 9

Publikuar më: 15/9/2021, ora 21:00

Në këtë emision do të shpjegohet për instrumentin e pagesës, apo pagesën, siç njihet gjerësisht. Në praktikën e përditshme, me fjalët “pagesë bankare” i referohemi një prej shërbimeve më të përdorura që marrim në bankë.

Edukim Financiar për të gjithë – Pagesat – Episodi 9

Publikuar më: 15/9/2021, ora 21:00

Në këtë emision do të shpjegohet për instrumentin e pagesës, apo pagesën, siç njihet gjerësisht. Në praktikën e përditshme, me fjalët “pagesë bankare” i referohemi një prej shërbimeve më të përdorura që marrim në bankë.