Edukim Financiar për të gjithë – Paradhënie Bankare – Episodi 29

Publikuar më: 24/11/2021, ora 20:01

Edukim Financiar për të gjithë – Paradhënie Bankare – Episodi 29

Publikuar më: 24/11/2021, ora 20:01

Në këtë emision do të flasim në lidhje me Paradhënien Bankare, të cilën e njohim ndryshe me termin “Ovedraft” në anglisht. Do të shpjegojmë më në detaje karakteristikat dhe kostot e këtij produkti bankar.

Edukim Financiar për të gjithë – Paradhënie Bankare – Episodi 29

Publikuar më: 24/11/2021, ora 20:01

Në këtë emision do të flasim në lidhje me Paradhënien Bankare, të cilën e njohim ndryshe me termin “Ovedraft” në anglisht. Do të shpjegojmë më në detaje karakteristikat dhe kostot e këtij produkti bankar.