Edukim Financiar për të gjithë – Përdorimi dhe shërbimet e kartave – Episodi 17

Publikuar më: 13/10/2021, ora 20:02

Edukim Financiar për të gjithë – Përdorimi dhe shërbimet e kartave – Episodi 17

Publikuar më: 13/10/2021, ora 20:02

Gjatë këtij emisioni do të flasim se ku mund të përdoren karta bankare dhe çfarë janë shërbimet “pa kontakt” dhe 3D Secure.