Edukim Financiar për të gjithë – Përdorimi dhe shërbimet e kartave – Episodi 17

Gjatë këtij emisioni do të flasim se ku mund të përdoren karta bankare dhe çfarë janë shërbimet “pa kontakt” dhe 3D Secure.