Edukim Financiar për të gjithë – Përfitimet e shërbimit bankar digjital – Episodi 13

Publikuar më: 29/9/2021, ora 21:02

Edukim Financiar për të gjithë – Përfitimet e shërbimit bankar digjital – Episodi 13

Publikuar më: 29/9/2021, ora 21:02

Përgjatë këtij emisioni do të përqendrohemi te përfitimet që klienti merr nga përdorimi i shërbimit bankar digjital.