Edukim Financiar për të gjithë – Përzgjedhja e kartës bankare – Episodi 16

Në këtë emision do të mundohemi t’ju japim disa këshilla për t’u pasur parasysh në momentin që bëni përzgjedhjen e kartës tuaj bankare.