Edukim Financiar për të gjithë – Përzgjedhja e kartës bankare – Episodi 16

Publikuar më: 12/10/2021, ora 11:37

Edukim Financiar për të gjithë – Përzgjedhja e kartës bankare – Episodi 16

Publikuar më: 12/10/2021, ora 11:37

Në këtë emision do të mundohemi t’ju japim disa këshilla për t’u pasur parasysh në momentin që bëni përzgjedhjen e kartës tuaj bankare.

Edukim Financiar për të gjithë – Përzgjedhja e kartës bankare – Episodi 16

Publikuar më: 12/10/2021, ora 11:37

Në këtë emision do të mundohemi t’ju japim disa këshilla për t’u pasur parasysh në momentin që bëni përzgjedhjen e kartës tuaj bankare.