Edukim Financiar për të gjithë – Regjistri i kredisë dhe informacioni parakontraktor – Episodi 26

Publikuar më: 15/11/2021, ora 20:01

Edukim Financiar për të gjithë – Regjistri i kredisë dhe informacioni parakontraktor – Episodi 26

Publikuar më: 15/11/2021, ora 20:01

Në këtë emision do të mund të njiheni me konceptin e Regjistrit të Bankës së Shqipërisë. Gjithashtu, do të flasim më gjerësisht lidhur me informacionin parakontraktor dhe mënyrat se si ai na shërben.

Edukim Financiar për të gjithë – Regjistri i kredisë dhe informacioni parakontraktor – Episodi 26

Publikuar më: 15/11/2021, ora 20:01

Në këtë emision do të mund të njiheni me konceptin e Regjistrit të Bankës së Shqipërisë. Gjithashtu, do të flasim më gjerësisht lidhur me informacionin parakontraktor dhe mënyrat se si ai na shërben.