Edukim Financiar për të gjithë – Të drejtat e klientit – Episodi 23

Publikuar më: 3/11/2021, ora 20:02

Edukim Financiar për të gjithë – Të drejtat e klientit – Episodi 23

Publikuar më: 3/11/2021, ora 20:02

Në këtë emision do të sqarojmë se cilat janë të drejtat kryesore të klientit ndaj Bankës.