Edukim Financiar për të gjithë – Tendencat e shërbimit bankar digjital – Episodi 14

Publikuar më: 4/10/2021, ora 21:02

Edukim Financiar për të gjithë – Tendencat e shërbimit bankar digjital – Episodi 14

Publikuar më: 4/10/2021, ora 21:02

“Përgjatë këtij emisioni do të shpjegojmë se cilat janë disa nga tendencat kryesore të shërbimit bankar digjital në të ardhmen.’’

Edukim Financiar për të gjithë – Tendencat e shërbimit bankar digjital – Episodi 14

Publikuar më: 4/10/2021, ora 21:02

“Përgjatë këtij emisioni do të shpjegojmë se cilat janë disa nga tendencat kryesore të shërbimit bankar digjital në të ardhmen.’’