Edukim Financiar për të gjithë – Tendencat e shërbimit bankar digjital – Episodi 14

“Përgjatë këtij emisioni do të shpjegojmë se cilat janë disa nga tendencat kryesore të shërbimit bankar digjital në të ardhmen.’’