Edukimi financiar për të gjithë – ASD – Episodi 5

ASD: Në këtë emision do të flitet për Agjencinë e Sigurimit të Depozitave, duke shpjeguar se pse paratë tuaja janë të sigurta në Banka.