Edukimi financiar për të gjithë – Deklarimi i të ardhurave – Episodi 6

Publikuar më: 6/9/2021, ora 21:10

Edukimi financiar për të gjithë – Deklarimi i të ardhurave – Episodi 6

Publikuar më: 6/9/2021, ora 21:10

Deklarimi i të ardhurave: Ky emision do të sqarojë disa koncepte që lidhen me deklarimin e burimit të të ardhurave