Edukimi financiar për të gjithë – Deklarimi i të ardhurave – Episodi 6

Deklarimi i të ardhurave: Ky emision do të sqarojë disa koncepte që lidhen me deklarimin e burimit të të ardhurave