Efektet e izolimit, a po nis përshtatja pas rezistencës së parë?

Duket se një lufte biologjike ka nisur, raporti njeri-natyrë ka ndryshuar në javët e fundit. Goditja ka pa diskutim efekte të shumëfishta, jo vetëm biologjike, por pashmangshmërisht edhe psikologjike. Duket se kjo betejë misterioze ka ndryshuar dhe do të ndikojë edhe në të ardhmen në mënyrën tonë të të menduarit, mënyrën e jetesës, kulturën e sjelljes dhe gjithë drejtimin e zhvillimit shoqëror.
Psikologia Jonida Haxhoi, shpjegon në Ditarin e orës 9:00 në A2, mënyrën se si po reagojnë njerëzit ndaj vetëkarantimit.