Efektet e pandemisë, bashkitë në vështirësi, më pak të ardhura e shpenzime

Tërmeti i 26 nëntorit dhe më pas pandemia e Covid-19 i ka vendosur në vështirësi të forta financiare bashkitë. Sipas raportit të Financave Vendore për 9 mujorin e 2020-ës, publikuar nga Coplan dhe Ministria e Financave, përpjekjeve për t’iu përgjigjur nevojave të menjëhershme dhe të paparashikuara, gërshetuar me vështirësitë për ofrimin e shërbimeve, ka shtuar presionin mbi financat e bashkive.