Efektet e pandemisë, sindroma e lodhjes kronike post Covid-19

Mund t’iu mbajë në krevat gjithë ditën ose t’iu lodhë e marrë frymën në veprimet më të thjeshta. Chris Cuomo, spiker i CNN, shprehet se “Encefalomyeliti myalgjik është një mënyrë fine e të thënit sindroma kronike e të lodhurit”.