Efekti i pandemisë/ Frikë për shpenzime dhe investime, rriten depozitat

Krahas rritjes së depozitave, pandemia ka nxitur edhe një tjetër fenomen: atë të rritjes së parasë jashtë sistemit bankar.