Efekti pozitiv i pandemisë, koronavirusi rriti sasinë dhe cilësinë e mjaltit

Pandemia e koronavirusit, përveç efekteve negative, ndikoi në uljen e ndotjes së mjedisit dhe përfitueset më të mëdha ishin bletët, të cilat shtuan sasinë dhe cilësinë e mjaltit.