Ekonomia shqiptare, Banka Botërore: Rritje e dobët në dy vitet e ardhshme

Ekonomia shqiptare i ka ezauruar burimet e rritjes këtë vit dhe rimëkëmbja në 2022 dhe 2023 do të jetë shumë më e ulët nga sa u parashikua. Banka Botërore ka analizuar ecurinë e ekonomive botërore gjatë kësaj periudhe dhe në raportin e përditësuar për Europën dhe Azinë Qendrore, bën projeksionet për të gjitha shtetet.