Ekspertët: Skemë e re për të garantuar punësimin e naftëtarëve

Rafineria e Ballshit është punëdhënësi më i madh i kësaj zone. Janë rreth 900 naftëtarë që deri në dhjetor kanë pasur kontrata pune me kompaninë dhe që prej asaj kohe janë shkëputur edhe nga skema e sigurimeve shoqërore.