Energjia në 3-mujorin e tretë: Sipërmarrjet ulën konsumin, familjarët e mbajtën të pandryshuar

Publikuar më: 24/11/2022, ora 13:07

Energjia në 3-mujorin e tretë: Sipërmarrjet ulën konsumin, familjarët e mbajtën të pandryshuar

Publikuar më: 24/11/2022, ora 13:07

Rritja e çmimit të energjisë në tregun e lirë bëri që sipërmarrjet të konsumonin më pak energji në harkun muajve korrik, gusht e shtator. Ndërkohë, mos-ndryshimi i çmimit për familjarët duket se ka ndikuar në mbajtjen në të njëjtat nivele si të një viti më parë konsumin. Në 3-mujorin korrik-shtator, prodhuesit e energjisë elektrike, kryesisht hidrocentralet private rezulton të ketë shitur mbi 670 gigavat/orë, 210 për qind më shumë se një vit më parë.

Energjia në 3-mujorin e tretë: Sipërmarrjet ulën konsumin, familjarët e mbajtën të pandryshuar

Publikuar më: 24/11/2022, ora 13:07

Rritja e çmimit të energjisë në tregun e lirë bëri që sipërmarrjet të konsumonin më pak energji në harkun muajve korrik, gusht e shtator. Ndërkohë, mos-ndryshimi i çmimit për familjarët duket se ka ndikuar në mbajtjen në të njëjtat nivele si të një viti më parë konsumin. Në 3-mujorin korrik-shtator, prodhuesit e energjisë elektrike, kryesisht hidrocentralet private rezulton të ketë shitur mbi 670 gigavat/orë, 210 për qind më shumë se një vit më parë.