ERE jep “ok”, licencohet ALPEX, në janar pritet të nisë tregtimi në bursë i energjisë

Publikuar më: 4/10/2022, ora 13:04

ERE jep “ok”, licencohet ALPEX, në janar pritet të nisë tregtimi në bursë i energjisë

Publikuar më: 4/10/2022, ora 13:04

Gati dy muaj nga themelimi e pas disa shtyrjesh radhazi, Bursa Shqiptare e Energjisë Elektrike është licencuar nga Enti Rregullator për një afat 5-vjeçar. Në vendimin e Entit Rregullator të Energjisë që i hap rrugë bërjes funksionale të bursës shpjegohet edhe procedura e operimit të ALPEX.

ERE jep “ok”, licencohet ALPEX, në janar pritet të nisë tregtimi në bursë i energjisë

Publikuar më: 4/10/2022, ora 13:04

Gati dy muaj nga themelimi e pas disa shtyrjesh radhazi, Bursa Shqiptare e Energjisë Elektrike është licencuar nga Enti Rregullator për një afat 5-vjeçar. Në vendimin e Entit Rregullator të Energjisë që i hap rrugë bërjes funksionale të bursës shpjegohet edhe procedura e operimit të ALPEX.