Euro në minimum historik, por po mban inflacionin nën kontroll

Publikuar më: 3/7/2022, ora 16:49

Euro në minimum historik, por po mban inflacionin nën kontroll

Publikuar më: 3/7/2022, ora 16:49

500 euro të dërguara nga një emigrant drejt familjes së tij në Shqipëri, një vit më parë, bashkë me kostot e larta të transfertës, do të përktheheshin në 61 mijë lekë të reja. Sot, kur euro po zhvlerësohet çdo ditë ndaj lekut, e njëjta shumë përkthehet në vetëm 58 mijë lekë.

Euro në minimum historik, por po mban inflacionin nën kontroll

Publikuar më: 3/7/2022, ora 16:49

500 euro të dërguara nga një emigrant drejt familjes së tij në Shqipëri, një vit më parë, bashkë me kostot e larta të transfertës, do të përktheheshin në 61 mijë lekë të reja. Sot, kur euro po zhvlerësohet çdo ditë ndaj lekut, e njëjta shumë përkthehet në vetëm 58 mijë lekë.