Eurostat: 1/3 e ekonomisë shqiptare shkon për bukë – A2

Eurostat: 1/3 e ekonomisë shqiptare shkon për bukë

Shqipëria shpenzon 31% të Prodhimit të Përgjithshëm Kombëtar për t’u ushqyer. Janë shifrat e Institutit Europian të Statistikave që tregojnë qartazi nivelin e ulët të jetesës në Shqipëri dhe faktin se ne e përdorim pjesën më të madhe të parave që kemi në dispozicion për t’u ushqyer.