“Faktoje.al” përball politikanët me të vërtetën

Misioni i organizatës “faktoje.al” është të kontrollojë vërtetësinë e premtimeve, deklaratave dhe veprimeve të zyrtarëve publikë e më pas t’i thotë publikut të vërtetën. Në studio ishte drejtoresha ekzekutive, Klodiana Kapo, për të folur për këtë misionin në verifikin e fakteve.