Fatura e tërmetit, Teliti: Burimet brenda buxhetit, para borxhit

Nuk mund të flitet për financimin e programit të rindërtimit pa përfunduar vlerësimi i plotë i dëmeve dhe pa u dhënë një afat për rikuperimin e dëmeve pas tërmetit.