Fatura elektronike, Taushani: Direktivë e BE, për përafrimin e legjislacionit – A2

Fatura elektronike, Taushani: Direktivë e BE, për përafrimin e legjislacionit

Ministria e Financave dhe Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve lançuan sot projektin e fiskalizimit. Në thelb parashikon që bizneset të mos bëjnë më deklarime me kasë fiskale apo të lëshojnë fatura dorazi, por në rrugë elektronike. E thënë ndryshe, nëpërmjet një aplikacioni online nga kompjuteri, tableta apo celulari. Për qeverinë, kjo është një formë për të ulur informalitetin dhe rritur të ardhurat.