Fëmijët “pushtojnë” skenat teatrale – A2

Fëmijët “pushtojnë” skenat teatrale

Ashtu sikurse u mbyll një vit në skenat teatrale, u prit edhe tjetri. Shfaqjet e para i janë dedikuar fëmijëve. Ata u bënë jo vetëm publiku i skenave, por, edhe protagonistë të shfaqjeve.