Financat e bashkive, ku shkuan paratë e qytetarëve? Toska: Investimet në nivelin më të ulët

Publikuar më: 10/5/2023, ora 22:12

Financat e bashkive, ku shkuan paratë e qytetarëve? Toska: Investimet në nivelin më të ulët

Publikuar më: 10/5/2023, ora 22:12

Sipas të dhënave të raportit për qeverisjen vendore, shpenzimet për paga dhe sigurime kanë arritur në vitin 2022 në 25 miliardë lekë, me rritje 4.57% kundrejt një viti më parë. Rritje të ndjeshme kanë pësuar edhe shpenzimet e tjera operative, që për këtë periudhë shënuan 21.7 miliardë lekë, me rritje 25.1% kundrejt vitit 2021.

Financat e bashkive, ku shkuan paratë e qytetarëve? Toska: Investimet në nivelin më të ulët

Publikuar më: 10/5/2023, ora 22:12

Sipas të dhënave të raportit për qeverisjen vendore, shpenzimet për paga dhe sigurime kanë arritur në vitin 2022 në 25 miliardë lekë, me rritje 4.57% kundrejt një viti më parë. Rritje të ndjeshme kanë pësuar edhe shpenzimet e tjera operative, që për këtë periudhë shënuan 21.7 miliardë lekë, me rritje 25.1% kundrejt vitit 2021.