Financimi i ekonomisë, kredia rritet, por nën nivelet e dëshiruara

Financimi i ekonomisë nga sistemi bankar, pavarësisht rritjes së muajve të fundit, është ende i pakënaqshëm sipas ekspertëve.

Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, kredia për ekonominë arriti në 618 miliardë lekë në fund të Korrikut. Por pesha në raport me Prodhimin e Brendshëm Bruto ra në 38% nga 38.9% në fund të vitit të kaluar.