Financimi i gjelbër, mbështetja e projekteve të blerta, jetik për ekonominë

Publikuar më: 16/11/2022, ora 15:04

Financimi i gjelbër, mbështetja e projekteve të blerta, jetik për ekonominë

Publikuar më: 16/11/2022, ora 15:04

Për një ekonomi më të qëndrueshme, burimet duhet të drejtohen për nga financimi i gjelbër. Krahas bujqësisë dhe energjisë së rinovueshme ai përfshin të gjitha ato projekte që nuk dëmtojnë mjedisin. Në një konferencë të organizuar nga AMF, rregullatorët dhe partnerët ndërkombëtare theksuan se sa i rëndësishëm është ky ndryshim mendësie.

Financimi i gjelbër, mbështetja e projekteve të blerta, jetik për ekonominë

Publikuar më: 16/11/2022, ora 15:04

Për një ekonomi më të qëndrueshme, burimet duhet të drejtohen për nga financimi i gjelbër. Krahas bujqësisë dhe energjisë së rinovueshme ai përfshin të gjitha ato projekte që nuk dëmtojnë mjedisin. Në një konferencë të organizuar nga AMF, rregullatorët dhe partnerët ndërkombëtare theksuan se sa i rëndësishëm është ky ndryshim mendësie.