Fiskalizimi i transportit: Operatorët ende nuk kanë nisur procesin, kërkohet shtyrja e afatit

Tranporti ndërqytetas, subjekt i reformës së fiskalizimit, nuk është ende gati për t’u bërë pjesë e procesit. Përfaqësues të këtij sektori kërkojnë shtyrjen e afateve si dhe krijimin e kushteve infrastrukturore dhe ekonomike për operatorët.