Fjalët shqipe që duhen shpëtuar, e kemi detyrim, jo “obligim”…

Publikuar më: 22/5/2019, ora 11:50

Fjalët shqipe që duhen shpëtuar, e kemi detyrim, jo “obligim”…

Publikuar më: 22/5/2019, ora 11:50

Kur nuk i përdor vazhdimisht disa fjalë ato tingëllojnë të çuditshme. Si çdo të mërkurë, Profesor Edmond Tupja, në studion e Dita Jonë, për të “shpëtuar” 5 fjalë shqipe që rrezikohen nga përdorimi i fjalëve të huaja. “Obligim”, “koshient”, “gjeneral”, “insistoj” dhe “dedikoj” janë pesë fjalët e përzgjedhura nga Profesor Tupja për ditën e sotme. Zbuloni fjalët shqipe që mund të përdoren mjaft mirë në vend të tyre.

Fjalët shqipe që duhen shpëtuar, e kemi detyrim, jo “obligim”…

Publikuar më: 22/5/2019, ora 11:50

Kur nuk i përdor vazhdimisht disa fjalë ato tingëllojnë të çuditshme. Si çdo të mërkurë, Profesor Edmond Tupja, në studion e Dita Jonë, për të “shpëtuar” 5 fjalë shqipe që rrezikohen nga përdorimi i fjalëve të huaja. “Obligim”, “koshient”, “gjeneral”, “insistoj” dhe “dedikoj” janë pesë fjalët e përzgjedhura nga Profesor Tupja për ditën e sotme. Zbuloni fjalët shqipe që mund të përdoren mjaft mirë në vend të tyre.