Florjan Zekja: Pandemia bëri që industria fason të mendojë për prodhim me cikël të mbyllur

Publikuar më: 21/7/2021, ora 21:28

Florjan Zekja: Pandemia bëri që industria fason të mendojë për prodhim me cikël të mbyllur

Publikuar më: 21/7/2021, ora 21:28

Biznesi është agjenti kryesor në ekonomi, që hap vende pune e kontribuon me taksa në buxhet. Të dhënat e Instituti të Statistikave dëshmojnë për një rritje të eksporteve shqiptare. Por, cilët janë sektorët që po pësojnë rritje?

Florjan Zekja: Pandemia bëri që industria fason të mendojë për prodhim me cikël të mbyllur

Publikuar më: 21/7/2021, ora 21:28

Biznesi është agjenti kryesor në ekonomi, që hap vende pune e kontribuon me taksa në buxhet. Të dhënat e Instituti të Statistikave dëshmojnë për një rritje të eksporteve shqiptare. Por, cilët janë sektorët që po pësojnë rritje?