Fluks në zyrat e Gjendjes Civile në Elbasan, kërkesa për celebrime dhe regjistrime fëmijësh

Rifillimi i shërbimeve nga zyrat e Gjendjes Civile është shoqëruar me një fluks qytetarësh, të cilët kanë shpejtuar të realizojnë shërbimet që u kanë munguar gjatë periudhës së izolimit për shkak të pandemisë së COVID-19.