FMN e shqetësuar, kritika dhe rekomandime për qeverinë