Fondet për bujqësinë, fermerët shqiptarë kanë përfituar shumë pak nga grantet e BE

Ministria e Bujqësisë ka hapur thirrjen e radhës për të gjithë fermerët dhe operatorët në këtë sektor për të përfituar nga fondet e programit IPARD të Bashkimit Europian. Bëhet fjalë për 71 milionë euro që janë planifikuar të akordohen në periudhën nga 2014 deri më 2020.