Fondet publike, Çoçoli: Dëmet më të mëdha nga abuzimet me tenderat

Perceptimi i dobët i shqiptarëve për transparencë dhe llogaridhënie mbështetet edhe në të dhënat e institucioneve zyrtare.