Formimi profesional bashkëpunon me biznesin

Edhe sot, në “Dita jonë” sollëm një rast të mirë suksesi të arsimit profesional në vendin tonë. Në lidhje direkte ishin Klajdi Myzaferaj, drejtor në Drejtorinë Rajonale të Formimit Profesional Publik Vlorë, si dhe Marsel Sotiri, një ish-kursant i kësaj qendre.