”Fotografohet” Shqipëria 2023, INSTAT optimist për procesin e regjistrimit të popullsisë dhe banesave

Publikuar më: 18/9/2023, ora 16:47

”Fotografohet” Shqipëria 2023, INSTAT optimist për procesin e regjistrimit të popullsisë dhe banesave

Publikuar më: 18/9/2023, ora 16:47

Pas 12 vitesh, ka nisur tashmë regjistrimi i popullsisë dhe banesave në të gjithë Shqipërinë. Mbi 7 mije e 500 anketues janë angazhuar në terren për të pyetur qytetarët në lidhje me të dhënat demografike, sociale por dhe punësimin. Procesi po vijon siç duhet sipas drejtoreshës së INSTAT teksa janë përfunduar si fillim rreth 800 pyetësorë.

”Fotografohet” Shqipëria 2023, INSTAT optimist për procesin e regjistrimit të popullsisë dhe banesave

Publikuar më: 18/9/2023, ora 16:47

Pas 12 vitesh, ka nisur tashmë regjistrimi i popullsisë dhe banesave në të gjithë Shqipërinë. Mbi 7 mije e 500 anketues janë angazhuar në terren për të pyetur qytetarët në lidhje me të dhënat demografike, sociale por dhe punësimin. Procesi po vijon siç duhet sipas drejtoreshës së INSTAT teksa janë përfunduar si fillim rreth 800 pyetësorë.