Fruthi, mjekët apelojnë vaksinimin e fëmijëve – A2

Fruthi, mjekët apelojnë vaksinimin e fëmijëve

Mjekët apelojnë vaksinimin e fëmijëve për t’i mbrojtur nga Fruthi.