Funksionimi pjesërisht i e-albania, shtyhet dorëzimi i bilanceve të 2021, bizneset përballen me probleme

Publikuar më: 25/7/2022, ora 15:43

Funksionimi pjesërisht i e-albania, shtyhet dorëzimi i bilanceve të 2021, bizneset përballen me probleme

Publikuar më: 25/7/2022, ora 15:43

Ministria e Financave dhe Ekonomisë njoftoi shtyrjen e afatit për dorëzimin e bilanceve të bizneseve e për vitit 2021. Megjithatë si pasojë e sulmit kibernetik, sipërmarrjet në vend nuk po arrijnë të marrin një sërë shërbimesh nga platforma E-Albania dhe Qendra Kombëtare e Biznesit.

Funksionimi pjesërisht i e-albania, shtyhet dorëzimi i bilanceve të 2021, bizneset përballen me probleme

Publikuar më: 25/7/2022, ora 15:43

Ministria e Financave dhe Ekonomisë njoftoi shtyrjen e afatit për dorëzimin e bilanceve të bizneseve e për vitit 2021. Megjithatë si pasojë e sulmit kibernetik, sipërmarrjet në vend nuk po arrijnë të marrin një sërë shërbimesh nga platforma E-Albania dhe Qendra Kombëtare e Biznesit.