Gjatë 2021 u mbyllën mbi 160 subjekte të vogla në Gjirokastër

Publikuar më: 13/1/2022, ora 16:26

Gjatë 2021 u mbyllën mbi 160 subjekte të vogla në Gjirokastër

Publikuar më: 13/1/2022, ora 16:26

Pasojat e pandemisë vijojnë ende të japin efektet e tyre, në mënyrë të veçantë te biznesi i vogël. Gjatë vitit të kaluar në bashkinë e Gjirokastrës janë mbyllur mbi 160 subjekte të biznesit të vogël.

Gjatë 2021 u mbyllën mbi 160 subjekte të vogla në Gjirokastër

Publikuar më: 13/1/2022, ora 16:26

Pasojat e pandemisë vijojnë ende të japin efektet e tyre, në mënyrë të veçantë te biznesi i vogël. Gjatë vitit të kaluar në bashkinë e Gjirokastrës janë mbyllur mbi 160 subjekte të biznesit të vogël.