“Gjendja e jashtëzakonshme, barrë e rëndë për qeverinë” – A2

“Gjendja e jashtëzakonshme, barrë e rëndë për qeverinë”