“Gjendja e jashtëzakonshme, barrë e rëndë për qeverinë”