Gjendja e SME-ve, eksperti evidenton problemet

Problemet që hasin ndërmarrjet e vogla e të mesme në Shqipëri janë të shumta. Eksperti Daniel Guçe evidenton se ato fillojnë me mungesën e fondeve dhe vijojnë me krahun e pakualifikuar të punës dhe mungesën e orientimit në treg. Guçe argumenton se këto biznese duhen ndihmuar, pasi pesha e tyre në punësim është e madhe dhe hapësirat për t’u zhvilluar, ekzistojnë.