Gjetjet e FIAA: Klima e biznesit është përmirësuar pak, besimi në ekonomi ka rënë

Publikuar më: 13/7/2022, ora 15:27

Gjetjet e FIAA: Klima e biznesit është përmirësuar pak, besimi në ekonomi ka rënë

Publikuar më: 13/7/2022, ora 15:27

Gjatë vitit të shkuar Shqipëria ka bërë një hap para në drejtim të përmirësimit të klimës së të bërit biznes sipas Shoqatës së Investitorëve të Huaj. Me gjithë përmirësimin, sipas investitorëve të huaj, klima e të bërit biznes vijon të jetë problematike për shkak të sistemit gjyqësor, mungesës së transparencës nga qeveria, pamundësia për forcë pune, legjislacioni fiskal dhe administrata tatimore.

Gjetjet e FIAA: Klima e biznesit është përmirësuar pak, besimi në ekonomi ka rënë

Publikuar më: 13/7/2022, ora 15:27

Gjatë vitit të shkuar Shqipëria ka bërë një hap para në drejtim të përmirësimit të klimës së të bërit biznes sipas Shoqatës së Investitorëve të Huaj. Me gjithë përmirësimin, sipas investitorëve të huaj, klima e të bërit biznes vijon të jetë problematike për shkak të sistemit gjyqësor, mungesës së transparencës nga qeveria, pamundësia për forcë pune, legjislacioni fiskal dhe administrata tatimore.