Gjetjet e KLSH, dyert e shkollave shpesh mbyllen për fëmijët me aftësi të kufizuara

Publikuar më: 22/1/2023, ora 10:17

Gjetjet e KLSH, dyert e shkollave shpesh mbyllen për fëmijët me aftësi të kufizuara

Publikuar më: 22/1/2023, ora 10:17

Dyert e shkollave shqiptare shpesh mbyllen për fëmijët me aftësi të kufizuara. Në këtë përfundim del Kontrolli i Lartë i Shtetit (KLSH) në raportin “Sistemi arsimor para-universitar për fëmijët me aftësi të kufizuara”.

Gjetjet e KLSH, dyert e shkollave shpesh mbyllen për fëmijët me aftësi të kufizuara

Publikuar më: 22/1/2023, ora 10:17

Dyert e shkollave shqiptare shpesh mbyllen për fëmijët me aftësi të kufizuara. Në këtë përfundim del Kontrolli i Lartë i Shtetit (KLSH) në raportin “Sistemi arsimor para-universitar për fëmijët me aftësi të kufizuara”.