Gjirokastra, 17 vite në UNESCO. Përfitimet dhe detyrimet si trashëgimi botërore

Publikuar më: 18/7/2022, ora 15:10

Gjirokastra, 17 vite në UNESCO. Përfitimet dhe detyrimet si trashëgimi botërore

Publikuar më: 18/7/2022, ora 15:10

Gjirokastra ka mbushur 17 vite nën mbrojtjen e UNESCO-s si një trashëgimi botërore që gëzon mbrojtje të veçantë për ato vlera arkitekturore dhe kulturore që mbart.

Gjirokastra, 17 vite në UNESCO. Përfitimet dhe detyrimet si trashëgimi botërore

Publikuar më: 18/7/2022, ora 15:10

Gjirokastra ka mbushur 17 vite nën mbrojtjen e UNESCO-s si një trashëgimi botërore që gëzon mbrojtje të veçantë për ato vlera arkitekturore dhe kulturore që mbart.