Gjirokastra turistike, transporti publik pa informacion dhe në kushte primitive

Publikuar më: 5/7/2022, ora 13:08

Gjirokastra turistike, transporti publik pa informacion dhe në kushte primitive

Publikuar më: 5/7/2022, ora 13:08

Ndoshta është nga qytetet e vetme që mbrohet nga UNESKO për vlerat që ka, dhe që ofron një shërbim të transportit publik në kushte primitive. Pa terminale dhe pa stacione për linjat urbane, qytetarët e Gjirokastrës e kanë shumë të vështirë. Ndërsa turistët e huaj, nuk dinë si të orientohen për të lëvizur me transportin publik.

Gjirokastra turistike, transporti publik pa informacion dhe në kushte primitive

Publikuar më: 5/7/2022, ora 13:08

Ndoshta është nga qytetet e vetme që mbrohet nga UNESKO për vlerat që ka, dhe që ofron një shërbim të transportit publik në kushte primitive. Pa terminale dhe pa stacione për linjat urbane, qytetarët e Gjirokastrës e kanë shumë të vështirë. Ndërsa turistët e huaj, nuk dinë si të orientohen për të lëvizur me transportin publik.