Gjuetia e paligjshme, rekorde të reja gjatë pandemisë, synohet zgjatja e moratoriumit

Përditësuar më: 9/11/2021, ora 06:41

Gjuetia e paligjshme, rekorde të reja gjatë pandemisë, synohet zgjatja e moratoriumit

Përditësuar më: 9/11/2021, ora 06:41

Vrasja e paligjshme e shpendëve dhe kafshëve të egra në vend vijoi pavarësisht moratoriumit. Ky pohim, përforcohet edhe nga Komisioni Europian, në raportin e ri të progresit për Shqipërinë. “Raportimet e krimit mjedisor u rritën gjatë vitit 2020 dhe gjysmës së parë të 2021, veçanërisht për gjuetinë e kafshëve të egra dhe specieve të mbrojtura. Gjuetia pa leje e një rrëqebulli në Elbasan në maj 2020, nuk është ndjekur ende penalisht deri më sot”.

Gjuetia e paligjshme, rekorde të reja gjatë pandemisë, synohet zgjatja e moratoriumit

Përditësuar më: 9/11/2021, ora 06:41

Vrasja e paligjshme e shpendëve dhe kafshëve të egra në vend vijoi pavarësisht moratoriumit. Ky pohim, përforcohet edhe nga Komisioni Europian, në raportin e ri të progresit për Shqipërinë. “Raportimet e krimit mjedisor u rritën gjatë vitit 2020 dhe gjysmës së parë të 2021, veçanërisht për gjuetinë e kafshëve të egra dhe specieve të mbrojtura. Gjuetia pa leje e një rrëqebulli në Elbasan në maj 2020, nuk është ndjekur ende penalisht deri më sot”.