Gjuha shqipe futet në kurrikulat mësimore të shkollave greke

Publikuar më: 1/6/2022, ora 08:14

Gjuha shqipe futet në kurrikulat mësimore të shkollave greke

Publikuar më: 1/6/2022, ora 08:14

Teksti mësimor “Gjuha shqipe dhe kultura shqiptare” niveli I, është një tekst bashkëkohor dhe ndërveprues, ku çdo njësi mësimore është konceptuar me rubrika, të cilat kombinojnë njohuri të disa fushave kurrikulare, duke kombinuar gjuhën shqipe me njohuri për historinë, gjeografinë, artin, kulturën dhe traditat. Aurela Konduri mësuese në Diasporë, tregon në Dita Jonë si gjuha shqipe po u ofrohet fëmijëve jashtë vendit.

Gjuha shqipe futet në kurrikulat mësimore të shkollave greke

Publikuar më: 1/6/2022, ora 08:14

Teksti mësimor “Gjuha shqipe dhe kultura shqiptare” niveli I, është një tekst bashkëkohor dhe ndërveprues, ku çdo njësi mësimore është konceptuar me rubrika, të cilat kombinojnë njohuri të disa fushave kurrikulare, duke kombinuar gjuhën shqipe me njohuri për historinë, gjeografinë, artin, kulturën dhe traditat. Aurela Konduri mësuese në Diasporë, tregon në Dita Jonë si gjuha shqipe po u ofrohet fëmijëve jashtë vendit.